Voorwaarden

Bij ontbijtservice land van cuijk (hierna te noemen: “verkoper”) vinden wij het belangrijk dat elke klant (hierna te noemen: “koper”) tevreden is met het geleverde ontbijt (hierna te noemen ”dienst”). Het is daarom belangrijk om vanaf onze kant goede voorwaarden op te stellen die duidelijk zijn voor zowel de koper als de verkoper van onze dienst.

Levering is Maatwerk
De levering van onze dienst is maatwerk. Dit maatwerk betekent dat het na het bestellen en de daaruit voortvloeiende levering van onze dienst niet mogelijk is om het product om te ruilen of terug te sturen.

Bestelling en betaling
Onze dienst wordt alleen geleverd nadat de betaling is ontvangen. Wanneer de dienst bij ons is besteld en betaald, ontvangt u van ons een bevestiging met daarin het bestelnummer. Hierbij staan de gegevens van de koper en het/de adres/locatie waar het ontbijt zal worden afgeleverd. Voor de verkoper is deze informatie leidend, het is daarom belangrijk dat de koper de gegevens goed controleert.
Wanneer de adresgegevens van het(de) leveringsadres/locatie niet juist zijn, is de verkoper niet aansprakelijk voor het niet leveren van de dienst. De verkoper zal in dit geval proberen contact te leggen met de koper om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Restitutie van het geld of levering buiten ons bezorggebied behoren niet tot deze oplossingen.
De inhoud van onze dienst kan verschillen per keer. Wel zal de verkoper er zorg voor dragen dat de waarde van de inhoud van de dienst nagenoeg gelijk is. De verkoper neemt uiterlijk tot 17.00 uur bestellingen aan voor de daaropvolgende dag.

Levering methode
Het is natuurlijk belangrijk dat de levering goed verloopt en dat de koper kan gaan genieten van onze dienst.
De koper is daarom verantwoordelijk dat er iemand aanwezig is op het leveringsadres/locatie op het moment van levering. Wanneer de verkoper aankomt op het (de) leveringsadres/locatie zullen wij ons kenbaar maken door aan te bellen, aan te kloppen of telefonisch contact. Bij geen reactie zullen wij met enige tussenposen nog twee keer aanbellen.
Als hiermee geen contact wordt gemaakt, neemt de verkoper de volgende stappen.
De verkoper zal in dit geval proberen contact te leggen met de koper om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Restitutie of levering buiten ons bezorggebied behoren niet tot deze oplossingen.
De koper zal bij het niet kunnen leveren een foto maken van het (de) leveringsadres/locatie.

Leveringstijd
De verkoper hanteert een leverdatum en levertijd tussen 8:00 en 10:30. De verkoper zal er alles aan doen om deze tijd ook te halen. Wel hanteren wij een marge van 15 minuten voor en 15 minuten na deze levertijd. Waarom doet de verkoper dit? De kwaliteit van al onze dienst is erg belangrijk en de verkoper wil hier uit tijdsoogpunt geen concessies doen. Natuurlijk streven wij ten alle tijden naar een goede levering binnen de juiste tijd.

Levering
De verkoper levert alleen in de op de website aangegeven plaatsen.
De koper kan maximaal 48 uur van te voren kosteloos wijzigen of annuleren, hierna is het niet meer mogelijk voor de koper om kosteloos te annuleren.
De koper kan tot 12 uur van te voren de bestelling annuleren. De koper kan dan samen met de verkoper kijken naar een nieuwe mogelijkheid (datum) om de dienst te bezorgen. Let wel op de koper heeft in dit geval geen recht op restitutie.

Onmacht bij levering
Wanneer een levering van onze dienst niet mogelijk is en de verkoper in gebreke blijft door onmacht, is de verkoper ten alle tijden bereid om dit met de koper op een passende manier op te lossen.

Geheimhoudingsplicht
Alle gegevens van onze kopers worden veilig bewaard. Wij zullen nooit privégegevens van onze kopers delen met derden of commerciële partijen.

Reclame-uitingen
De inhoud kan afwijken van de foto’s en of reclame-uitingen van de verkoper. Dit komt doordat wij afhankelijk zijn van leveranciers en seizoen producten. Wel zal de verkoper er zorg voor dragen dat de waarde van de inhoud van de dienst nagenoeg gelijk is.